Geachte redactie Trouw: get your shit together


Onlangs verscheen er in Trouw de slechtst mogelijke PR voor Texel: een artikel van twee pagina's over hoe verschrikkelijk het is om op Texel op te groeien. Voor een eiland dat werkelijk snakt naar nieuwe inwoners, met voorkeur jonge gezinnen, is dit natuurlijk desastreus. Echter, er is nog iets. Van TROUW had ik een beter artikel verwacht.

De bronnen
Om te beginnen: wiens idee was het om een leraar van de OSG met de veelzeggende bijnaam 'Nils Pils' uitgebreid te interviewen voor dit artikel? Er niks mis mee als mensen genieten, maar het goede voorbeeld geven ziet er anders uit. Al helemaal als je leraar bent op de OSG, en commissielid voor PvdA, die actie ondernam naar aanleiding van het beruchte GGD- onderzoek. In het artikel veroordeelt hij echter wel Texelse ouders.

Dan de leerlingen die geïnterviewd worden: beiden zijn niet de probleemjongeren waar het stuk over gaat. Sil is gewoon een prima jongen die de nodige biertjes drinkt, en emotioneel stabiel is. Ook Demelza is een hartstikke leuke meid. Het artikel zou moeten gaan over instabiele jongeren met zelfmoordneigingen. Aan die criteria voldoen zij duidelijk niet.

De journalist had beter jongeren kunnen zoeken die wél tot de 25 % behoren met een laag zelfbeeld of één van de andere psychische problemen. Die kunnen denk ik nog meer vertellen over het onderwerp waar je over probeert te schrijven. Vinden zij ook dat er een probleem is? Hoe zitten deze problemen in elkaar? En hoe zouden we ze kunnen helpen?

De focus van het artikel
Mijn mening over het stuk in het geheel: Trouw beschrijft goed de oorzaken, maar vergeet de vraag te stellen: waarom is daar zo moeilijk iets aan te doen, terwijl het probleem al jaren bekend is?
Het probleem waar we het over hebben is het kleine deel van de jongeren dat overmatig drinkt en drugs gebruikt. En dan met name degenen die dat doen omdat ze met de psychische problemen kampen die in het GGD-rapport worden genoemd.

Zoals beschreven zit de kern van het probleem in de gezinnen. De Texelse economie draait voor 80% op het toerisme. Dit zorgt ervoor dat er in een beperkt deel van het jaar het inkomen wordt verdiend. In die periode werken de ouders van deze gezinnen zich te pletter. De kinderen blijven dan achter. De gevolgen zijn dat ze zich gaan zich vervelen, gaan werken (uiteraard het grootste deel in de horeca), of ze gaan zich eenzaam voelen.

Verveling bij pubers leidt volgens talloze onderzoeken tot het experimenteren met drugs en drank, en wie neemt het ons kwalijk? Als je een bijbaantje hebt in de horeca duurt het ook niet lang voordat je na het werk wordt meegevraagd om nog wat te drinken, en daarna uit te gaan. Beide dingen zorgen voor een vroege aanraking met alcohol en drugs. En papa en mama hebben het te druk om er veel van te merken.

De moeilijkheden van het opvoeden wordt door een groep ouders overgelaten aan de OSG. Ze leveren hun kinderen af en gaan ervan uit dat deze worden opgevoed door de school. Hoe groot deze groep is, weet ik niet. Maar dat deze kinderen doorgaans moeilijkheden hebben, lijkt mij een logisch gevolg.

De TROUW-journalist vraagt niet door naar oplossingen voor dit al lang bestaande probleem. Bijvoorbeeld of de gemeente, die toch ook profiteert van de groeiende economie op het eiland, iets kan doen voor die achtergebleven jongeren?

Hoe nu verder
Blijft natuurlijk de vraag; wat doen we hier als Texelse samenleving nu aan? Moeten we ouders op hun opvoedkundige plicht wijzen? Moeten we een maximum aantal werkuren vaststellen voor jongeren? Is zoiets wenselijk? Heeft het zin? Ook die vragen vind ik in het artikel niet terug.
Het levensgeluk van de Texelse jongeren gaat ons allemaal aan.

Elias Marseille

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts